Kommitté                                                                                                                           

Bankommitté                Per-Olof Stefansson        031-32 52 997

Damkommitté              Anette Linder                    0705-455430

HCP-kommitté             Per Bauhn                            0705-45 58 76

Juniorkommitté           Mats Frogstedt                   0761-850031

Rangekommitté           Magnus Hernqvist            0706-87 46 56

Tävlingskommitté         Magnus Styrvik              0705-45 58 76

Onsdagsgolfen               Britt Nilsson                    0705-95 49 44
Monica Bogsjö-                                                        0730-21 51 34

Golfvärdskommitté      Margaretha Eksberg      0707-76 26 75

Miljökommitté               Jöran Eriksson               0706-35 15 33

Måndagsgänget              Håkan Henriksson        0727-26 15 69

Måndagsdamerna         Monica Andersson        0706-53 54 31

Lejonkungarna             Jöran Eriksson                 0706-35 15 33

Miljökommittén

Miljöpolicy för Bredareds Golfklubb

Bredareds Golfklubbs anläggning i Bredared skall ses som en naturresurs med så lite påverkan på miljön som möjligt för att kunna bevara mångfalden vad gäller djur och växter så väl på land, vatten och luft. Vi strävar efter att minska de resurser som behövs för att hålla banan, fastigheter m.m. i gott skick så långt det är praktisk och ekonomiskt möjligt. 

Vi har givetvis haft ett miljötänkande och behandlat miljöärenden tidigare men då har detta skett i vår bankommitté. Vårt arbete har lett till att vi har uppfyllt Svenska Golfförbundets kriterier vilket har resultat i att klubben fick år 2008 ett miljödiplom. Klubben strävar efter en god miljö och bevarande av naturmiljö och ett levande kulturlandskap.

Kommittén har för avsikt att anpassa förslaget till Miljöpolicy och Miljöplan till Golfförbundets 15 fokusområden för en bättre miljö. Den som är intresserad kan gå in på golfförbundets sida fou.golf.se , så att det kan antas av Vår årsmötet 2007.

Vi kommer också att göra en nulägesanalys om hur det ser ut inom föreningen för närvarande samt ta kontakt med intresserade medlemmar och externa myndigheter för att få till ett så bra miljöarbete som möjligt. Ett möte är också planerat med SGF:s bankonsulent som har bra erfarenhet om miljölagstiftning och arbete hos länsstyrelsen. En annan del som klubben nu gör är att lämna in årliga vattenprover.

Föreningen har också skrivit avtal om källsortering med Borås Energi & Miljö AB, så att det skall fungera smärtfritt när vårsäsongen börjar. Vårt nya klubbhus är också miljöanpassat från början med bergvärmepump för uppvärmning och rörelsedetektorer för belysning m.m.

Vi hoppas att många medlemmar kommer att stötta oss i arbetet med att få föreningen att framstå som en god Miljöanläggning.

Jöran Eriksson
Orförande i Miljökommittén

RevisionsGruppen_loga
hotcool
Näslunds Elektriska_Logo
lbc
abri
fristad_konsult
byggcenter
weland
ca_fastigheter
boras-akustik
fristads_express
parker
JATravle_loga
VSB_loga
sjomarkens_svets
boras-el
goran
färgbolaget_loga
proimp
dammrattan
brunnborr
elektrokyl
sveba_loga
maklarhuset
ReleaseIT_loga
Hyrab_loga
paroy
cadcraft
holgers
Exakta_loga
BBS Design
bilia
pecon
stadsportalen
sl_8032_c_pos_r2 (1)
boras-elskap
musiklagret
fotriktigt
boarding
grolls
Desktop_loga
fristad_plast
skandia_maklarna
OnePartnerGrope_loga
carlsson